SIDAN ÄR UNDER UPPBYGNAD

Projektledare för Textil festivalen i Bergsjön


Textilfestivalen var ett ettårigt deltagarbaserat projekt med fokus på textil som mötesplats och textil i det offentliga rummet. Projektets fokus var att genom textila material och tekniker utforska samtidskonsten som mötesplats. Stor vikt lades på att möjliggöra interkulturella möten genom händernas arbetet för att ge individen möjlighet att uttrycka sig genom en konstnärlig process istället för genom det talande språket. Projektet lyfter, synliggör och sprider de textila hantverkskunskaperna, visuella språk, symbolspråk och hantverkstraditioner som finns i Bergsjön samt för denna kunskap vidare genom att arbeta över generationsgränser. Projektet avslutades med en festival där vi färglade Bergsjön med textil. Festivalen ägde rum under Tellus-festivalen i samband med att Bergsjöns kulturhus öppnade. Projektet lång under Kulturstråket med Azadeh Esmaili Zaghi som konstnärlig ledare och gjordes på uppdrag av Föreningen Navet i Bergsjön.


Projektet har huvudsakligen ägt rum på en rad olika platser i Bergsjön. Projektet har också besökt Linnarhult, Kortedala, Frölunda kulturhus, Positivparken, Kulturhuset Blå stället i Angered, Allas Atelje, Srpåkcafe, Högsbogårdsskolan, Önneredsskolan, Bergsgårdsskolan, Trädgårdsföreningen, Kvinnocenter, Skolan mitt i byn samt på Konstepedemin. 


Projektet hade över 3600 deltagare.