Se, tolka och skapa konst! 

Vi tittar på konst tillsammans, inspireras och skapar sedan egna konstverk. 

Workshopen har två delar:


Del 1.

Vi tittar på en utställning eller ett konstverk tillsammans. Genom lek och dialog undersöker vi vad konsten säger just oss. Vad väcker den hos mig och vad väcker den hos dig? Vad tänker vi kring det vi ser och vad kan konstnären ha tänkt? Vi övar oss i att sätta ord på det vi ser och upplever, genom att göra det i dialog med andra vidgar vi också vår förståelse för det vi ser och upplever.


Del 2.

Nu är det vi som är konstnärer! Med inspiration från det vi sett och upplevt skapa vi nu egen konst. Det kan vara med utgångspunkt i en teknik eller metod som konstnären använt eller utifrån de teman och innehåll i utställningen som vi upplever som viktiga. Tittar vi på konst utomhus kan vi jobba vidare i direkt anslutning till konstverket. Kan det växa vidare ut på marken runt omkring eller byggas på och ta en ny form? Vad händer med konstverket och platsen runt omkring när vår konst växer fram?


Ingår i Kulturkatalogen väst.

Kan bokas som Skapande skola

Kan bokas oavsett vilket område skolan ligger i och vilka konstverk ni vill titta på