Workshops på förskolan

Under projektet har jag hållit flera workshops på förskolan. Tillsammans med pedagogerna väljer jag ut konstverk från pågående utställning som vi  jobbar vidare med på förskolan.