Call and Response  

Sammarbete med Annelie Pihlgren


Skapande verktyg utforskar fysiskt och visuellt samspel.  
Vad kan vi åstadkomma tillsammans som var och en inte kan göra ensam? 

Vi upptäcker hur det en sänder ut och det en tar in är lika viktigt!   


Metoden Call and Response bygger på interaktion och på det aktiva lyssnandet. Med hjälp av olika material och konstnärliga tekniker, såsom måleri och textil får barnen uttrycka sig, kommunicera och skapa i relation till befintlig omgivning och till varandra.  


Innehåll lektion ett: VISKLEKEN 
I denna workshop undersöker vi dialog, hur det jag tycker, tänker och ser upplevs av någon annan människa. Vad händer när ord, tankar och bilder vandrar mellan individer. och manifesteras i ett gemensamt verk?  Vi skickar budskap mellan varandra i en visuell visklek, med hjälp av teckning, måleri och berättande. 


Innehåll lektiontvå: KROPP OCH SPRÅK

I denna workshop bygger vi tillsammans en installation som fyller rummet med väntade och oväntade material. Vi undersöker linjer, ytor och volymer, att se och förstå rummets fysiska dimensioner i relation till den egna kroppen. Elevernas samspel och rörelser blir en del av verket i ett performativt skapande. 


Ingår i Kulturkatalogen väst.

Kan bokas som Skapande skola