Under besöken på Konsthallen håller jag  workshops som fördjupar förståelsen av  verken i utställningen.