FONTÄNHUSET GÖTEBORG

Under åtta veckor iscensattes ett rum för vävning på Fontänhuset i Göteborg. Vi utgick från egna livsberättelser och genom återvunnet material undersökte vi i abstrakt och konkret mening sammanlänkningar och spänningsfält mellan rum, material, människor, minnen och berättelser. Det blev ett rum där människor kunde upptäcka och utveckla rösten i handen. En plats för gemenskap där deltagarna kunnde dela sina berättelser och finna vila.


”Vår vision är att människor med psykisk sjukdom ska få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner”.
För mer information: https://www.goteborgsfontanen.se