Subani Melin (f.  1983 Ragama) har en Masterexamen från HDK-Valand. Hennes praktik fokuserar på akten att väva, meningsbärande textilier och relatioen mellan handens arbete och omsorg. Hon jobbar interaktivt och uppsökande  med människor och platser i comunity art-projekt som möjliggör möten genom textila material. 


Kontakt

subanimelin@yahoo.com

Utbildning


2019-2021  HDK-Valand - Högskolan för konst och design  Masterprogrammet för Textilkonst


2015-2019 HDK-Valand - Högskolan för konst och design 

Kandidatprogrammet för Textilkonst


2013-2014 Domen Konstskola 

Fördjupning Måleri 


2005-2006 KV Konstskola 

Bild och Rumsgestaltning


2001-2003 KV Konstskola

Konstnärlig grundutbildning och Konstnärlig fördjupning

Kurser


2024 ChildBereavementUK - Creative ways of working with bereaved children

2024 Child Bereavement UK - Pregnancy loss and the death of a baby - 

              supporting parents and families   

2023 Child Bereavement UK - When a child dies: supporting parents and families

2023 Child Bereavement UK - Understanding Traumatic bereavement - 

              in children and young people

2023 Stiftelsen Allmänna Barnhuset - BRA samtal

2024 Göteborgs universitet - Ateljerista i samhälle, skola och förskola,                                      ateljén som pedagogisk plats 7,5p 

2023 Göteborgs universitet - Ateljerista i samhälle, skola och förskola -                                   historiska och samtida perspektiv 7,5p

2021  Rädda Barnen - Trauma medveten omsorg

2021  Spädbarnsfonden - Att vara stödperson för föräldrar i sorg

2020  Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandestöd - Suicid zero

2018  Randiga huset - Barn med funktionsvariation

2017  SAMS SamArbete för Människor i Sorg - Fortbildning sorgrådgivning, 

2017  Randiga huset - Att arbeta med barn i sorg.


Stipendium


2023 Familjen Wikanders stiftelse

2022 Kulturrådet - samarbete med Karin Blixt (Stollar bollar)

2022 Theodor och Hanne Mannheimers fond - samarbete med Karin Blixt (Stollar bollar)

2022 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

2022 Otto och Charlotte Mannheimer 

2022 Kollegium - för konstnärsskap som rör sig i gränsområdena mellan mödrande, omsorg och erfarande.  

2022 Nordiska akvarellmuseet - 7dagar (residens)

2021 Estrid Ericsons stiftelse

2021 Familjen Wikander 

2021 Göteborgsslöjdförening

2021 Eric Ericsons Stiftelse 

2021  Wilhelm & Martina Lundgrens stiftelse 

2021  Göteborgs Slöjdföreningen 

2020  Familjen Wikanders stiftelse

2020  Herbert och Karin Jacobssons stiftelse 

2019  Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers 

2019  Estrid Ericsson 

2018  Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers 

2018  Göteborgs slöjdförenings projektstipendium 

2018  Helge Ax:son Johnsons Stiftelse - 

2018  Wilhelm & Martina Lundgrens stiftelser 

2017  Familjen Wikanders stiftelse 

2017  Göteborgs slöjdförenings projektstipendium

2017  Göteborgs slöjdförenings projektstipendium
Separatutställningar


2025 Konsthallen Blå Stället, Göteborg

2025 Angereds fönster, Göteborg

2025 Stenungsunds Konsthall, Stenungsund

2023 Kulturhuset Blå stället, Livsmönster, GöteborgGrupputställningar


2023 Kulturhuset blå stället, Öppet symöte, Göteborg

2023 Galleri Konstepidemin, Konstnärernas mamma kollektiv

            medlems utställning, Göteborg

2022 Galleri Konstepidemin, Vårsalong -

             På tal om värde och bla bla, Göteborg

2022 Care &Value, Group exhibition, Whose Museum, Malmö,

2022 Bergsjönskulturhus, samarbete med Högsbogårdskolan, Göteborg

2021 Kronhuset, Reflections from a future, Göteborg

2020 Stockholm Craft week, Collective Processes -

             Ways in to weaving, Stockholm

2020 Ålgården, Craft/Power, Borås

2019 Blå stället, Made in Angered, Göteborg

2019 Kajskjul 311, Examensutställninge HDK, Göteborg

2019 RIAN designmuseum, 17 ögon på Bauhaus, Falkenberg

2018 Nääs, Unboxing

2018 Historiska Museet, MoAR, (I sin linda) Stockholm

2018 Hamnmagasinet, Underverk, Varberg

2017 Smålands museum, I sin linda , Växsjö

2017 Konstepedemin, Textilepedemin, Göteborg

2016 Konstepedemin, Textilepedemin, Göteborg