Sammarbete med Göteborgs konstmuseum och Urban konst
Blå stället
Allas atelje i Bergsjön
Göteborgs konstmuseum
Allas atelje i Bergsjön
Göteborgs konstmuseum
Hammarkullen parklek
Göteborgs konsthall
Förskeområdet Eriksbo
Lekkontoret - Child Culture Design Studio
Göteborgs konsthall
Göteborgs konstmueum
Lekkontoret - Child Culture Design Studio

KONSTPEDAGOGIK OCH UTVECKLINGSARBETE