Skapande skola-projekt för anpassad grundskola


Kan det smaka gott att skapa konst? Hur luktar färgen lila och hur låter färgen rosa? 

Hur känns det mot huden att skapa konst?


En serie workshops där vi undersöker konstens tillblivelse med händer, öron, hud och munnen och använder olika redskap för att förstärka den taktila upplevelsen.


Workshopen är utvecklad i sammarbete med Göteborgs Konsthall.

Ingår i Kulturkatalogen väst

Kan bokas som Skapande skola

Projektet har hittills skett i samarbete med:

Högsbogårdsskolan 1-9 anpassad grundskola

Olshammarskolan 1-9 anpassad grundskola

Hinnebäck 1-9 anpassad grundskola