BERÄTTA MED TYG


I denna workshop tar vi avstamp i den konstnärliga idén om att lyssna, skapa och dela berättelser. Formen är mycket enkel och bjuder in till gemensamt skapande, möten och delad erfarenhet.


På bordet ligger tygiolika färgerochformer med varierade mönster och strukturer. Detkan vara storblommigteller prickigt, fluffigt, silkeslent eller strävt.

Workshopen inleds med att deltagarna får väljatygbitar somhör samman med olika minnen: en resa- kort eller lång, ett djur, något du varit rädd för, en familjemedlem och så vidare.Genom att dela vad vi tänker på lär vi känna varandra bättre


Workshopen ingår i Kulturkatalogen Väst

Därefter skapar vi med tyg, tråd, nål, sax och lim. Bilder, mönster och kreationer växer fram. Alla behövs och kan göra något. Tygets struktur och färg ger associationer och väcker idéer till spännande kombinationer. Kanske skapas något helt nytt?


Lov-verksamhet och Drop-In


Berätta med tyg! Lämpar sig mycket bra för generationsöverskridande möten, Drop-In och familje-verksamhet. Här är fokus på mötet mellan generationer och att locka fram berättelser genom att vi skapar tillsammans. När vi tar hjälp av varandras förmågor lär vi känna varandra bättre.Workshopens upplägg är välbeprövat sen 2023 och flexibelt. Verktyg och tekniker anpassas efter arrangörens önskemål samt deltagarnas ålder och förmåga. Vi kan till t ex jobba med collage på duk, tygkassar eller skapa små gose-figurer för de yngre (eller äldre).