En utvidgad hand

målarmanicker och mönster

sammarbete med

Lekkontoret. com och Studiolukee.com

Vi utforskar måleri med focus på

lek och tillgänglighet!


Med hjälp av saker som vanligtvis inte förknippas med måleri så som en brödkavel, ett hjul, disksvampar, skor och skurborstar bygger vi egna redskap att måla med. Deltagarna får sedan testa sina egentillverkade manicker genom måleri. Kanske kan de fästas på händer och fötter? Vill en fokusera helt på att bygga redskap är det också okej.


Ingår i Kulturkatalogen väst

Kan bokas som Skapande skola


Samtliga bilder  från projekt genomförda av Lekkontoret. com


Workshop 1: En utvidgad hand


Vi konstruerar våra egna redskap och måla med den. Vi utökar vår räckvidd med stavar och katapulter. Använder rep och hjul för att måla i dialog med varandra. Hur kan redskap fästas på händer, armar och huvud så vi kan måla utan finmotorik? Vill du ösa, droppa, skvätta eller smeta? Vad behöver ditt redskap ha för egenskaper och hur löser vi det?


Genom workshopen utvecklar barnen på ett lekfullt sätt sina kunskaper i teknik och fysik, samt stärker sin förmåga till problemlösning och innovation.


Workshop 2: Vi gör avtryck!


Vi tillverkar egna stämplar med hjälp av exempelvis disksvampar med olika strukturer, skurborstar, skor, stövlar och annat som kan lämna spår efter sig. Stämplarna kan fästs på händer och fötter för att experimenterar med hur våra egna kroppsrörelser kan användas för att skapa mönster. Hur ser ett lyckligt mönster ut? Hur skiljer sig långsamma, stressade och busiga mönster åt?


Genom workshopen utvecklar barnen på ett lekfullt sätt kroppskännedom, samspel och rörelseglädje.Workshop 3: Delar och helheter


Vi utgår från de målningar som deltagarna arbetat med under de två första tillfällena. Vi pratar om upprepningar och genom klassisk collage-teknik samarbetar de i smågrupper för att tillsammans komponera nya bilder. Utifrån ord så som regelbunden, geometrisk och organisk bygger vi stora och små mönster. Orden anpassas efter åldersgruppen. Deltagarnas dokumenterar sin process med i-pad, bilderna och collagen blir utgångspunkten för en avslutande sammanfattning och ett kollektivt reflekterande över deras arbetsprocess.


Genom workshopen utvecklar barnen på ett lekfullt sätt sina kunskaper i såväl färg och form som mattematik.

Workshopen är utformad av Lekkontoret - Child Culture Design Studio i samarbete med Subani Melin och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter Artikel 31 om barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att arbeta med konst och utvecklingsprojekt för barn och unga.


Mer information om om projektet  hittar du på:

lekkontoret.com och studiolukee.com