KAN EN STEN BLI EN HÄST ?

Metodutvecklingsprojekt med

Göteborgs konsthall och förskoleområdet Eriksbo

Ett konstpedagogiskt fördjupningsprojekt i samarbete med Göteborgs Konsthall och förskolor i Eriksbo. Projektet har pågått under tre år med start våren 2021. Det huvudsakliga syftet har varit att främja språkutveckling hos barn mellan 1-6 år genom estetiska lärprocesser och konstnärliga metoder samt att utveckla nya metoder i verksamheterna. P

" Projektet har gett många positiva effekter och barnen har lärt sig väldigt mycket om konst och skapande. Pedagogerna har fått fortbildning och nya kunskaper som har genererat ett nytt lärande för barnen. Barnen vill gärna åka till ”Subani-hus”, och utflykterna till Konsthallen har varit stora höjdpunkter i barnens utbildning. Vårt stora fokus på språkutvecklande undervisning har utvecklats med hjälps av samarbetet med Konsthallen. Det är något konkret som vi har utgått ifrån och samtalen kring konst och skapande har varit intressanta och givande."  


Pedagogerna i Eriksbo