Vi färglägger staden

sammarbete med Anneli pihlgren

Vem är stadsrummet till för och har alla rätt att uttrycka sig där? Hur känns det egentligen att göra någonting med händerna och vad händer i oss när vi gör det? Hur kan våra konstverk förändra en plats vi redan känner?


Genom konstnärligt arbete upptäcker vi nya språk, hur händernas arbete kan ta vid där orden slutar. Med tyg och tråd skapar vi berättelser som tar plats i det offentliga rummet.


Innehåll tillfälle ett: ETT GEMENSAMT RUM - VAD ÄR DET?
Vi gör korta övningar för att upptäcka och se en välkänd plats med nya ögon. Barnens erfarenheter blir en kartläggning som ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Genom dialog, bilder och eget skapande ges barnen inblick i vad Street Art är och hur den kan se ut.


Innehåll tillfälle två: AKTEN ATT SKAPA - DEN TÄNKANDE HANDEN
Vi detta tillfälle står konstens tillblivelse i centrum snarare än dess resultat. Genom textila material och tekniker undersöker och upplever barnen en egen konstnärlig process. Vilken teknik som används bestäms utifrån barnens ålder.


Innehåll tillfälle tre: VI TAR PLATS! - TEXTIL GRAFFITI
Vad händer när vi flyttar på verket? Vi tar med oss våra konstverk ut. Med fokus på det performativa får barnen genom lek undersöka hur de med sina konstverk kan påverka och förändra en plats på ett positivt sätt.


Ingår i Kulturkatalogen väst

Kan bokas som Skapande skola